STAGEGIDS HBO-ICT

voor bedrijven en hun bedrijfsbegeleidersstage en afstuderen

Beste lezer,

Fijn, dat u als stagebegeleider meewerkt aan het opleiden van ICT’ers in onze ‘slimste regio’. Fontys ICT werkt hard om onze regio te voorzien van voldoende, goed opgeleide ICT’ers. We kunnen dat niet alleen. Daarom werkt de hogeschool intensief samen met bedrijven in de regio.

Meer dan honderdvijftig bedrijven dragen als ‘Partner in Education’ en ‘Partner in Innovation’, door participatie in onderwijs en onderzoek, bij aan innovatie van het ICT vakgebied. Zij adopteren een onderwijsblok, beoordelen studentwerk, leveren casuïstiek, richten met ons laboratoria in, participeren in lectoraten en onderzoek en verzorgen excursies. Zo vermengt de beroepspraktijk zich met het onderwijs en onderzoek bij Fontys ICT. Studenten worden geconfronteerd met de eisen, die de beroepspraktijk aan hen stelt en ICT-professionals kijken mee met hoe de nieuwste technieken verkend en toegepast worden. Daarnaast werken we samen met een groot aantal stagebiedende bedrijven, zoals het uwe.

Voor een overzicht van onze Partners in Education en Partners in Innovation verwijzen wij graag naar onze digitale brochure: www.partnersfontysict.nl.

Stage en afstuderen zijn belangrijke onderdelen in het opleidingsprogramma. Daarom hebben we in deze brochure achtergrondinformatie opgenomen over de brede bacheloropleiding HBO-ICT. Daarnaast vindt u specifieke informatie over de wijze waarop de stages in de opleiding zijn ingericht. Doordat studenten tijdens hun stages geconfronteerd worden met de reële beroepspraktijk kunnen zij optimaal ervaren of zij de benodigde competenties voldoende beheersen én waar zij deze nog verder kunnen (of moeten) ontwikkelen. De begeleiding vanuit de opleiding is er op gericht studenten hierin zo zelfstandig mogelijk te laten werken en ervaren, waarbij docentbegeleiders meekijken, feedback geven en duidelijk communiceren over verwachtingen.

Via deze brochure informeren wij u graag over wat u als stagebiedende organisatie van ons mag verwachten, maar ook geven we aan, wat wij van u verwachten. We hopen daarbij, dat onze studenten bij u een plek vinden waar zij veel gaan leren en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Alvast dank voor de samenwerking in de komende periode!

Frens Vonken,
Directeur Fontys ICT